Een stukje geschiedenis van Persawa

Dit bericht werd voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2017 om 11:00

Het is waarlijk wetenswaardig te kunnen vaststellen dat de groei en bloei van een personeelsvereniging in een bedrijf recht evenredig gekoppeld is aan de samenwerking, collegialiteit en solidariteit op de betreffende werkvloer.

statutenStichtende-ledenZo ontstond in 1946 ook bij de “Antwerpsche Waterwerken” na een periode van armoede, ontbering en soms intens leed, hetgeen de Tweede Wereldoorlog overal had gebracht, uit een gevoel van verbondenheid onder de collega’s, de wens om een personeelsvereniging op te
richten.  Door het trio heren “Baaske” Schroyers (vader van latere D.G.), Flor D’Ardenne en August Noé werd de “Vriendenkring A.W.W.” boven de doopfond gehouden. Bijna een jaar later, werden de eerste statuten van de vereniging opgesteld.

Razendsnel ontloken een hele schare aan initiatieven in diverse domeinen, waarin de personeelsleden zich konden uitleven.
Zo groeide een achtkoppig orkest onder dirigent Asselberghs, dat later zelfs werd aangevuld met een entertainer/zanger Jos Van Droogenbroeck, die hierdoor de bijnaam “Jezebel” kreeg.  Er ontstond een echt toneelgezelschap onder de regie van Debe, met enkele echt pittoreske toneelfiguren als mevrouw D’Ardenne en Rik Verheyen, die als lijfkledij in iedere sketch een rode zakdoek met witte bollen om de hals droeg.  Samen luisterden zij de feesten op die meestal doorgingen in zaal De Leeuw op de Turnhoutsebaan, welke dan bulkte van het volk.  Hier organiseerden ze ook prachtige kerstfeesten voor hun kinderen met aangepaste eigen optredens en muziek.  Daar werden honderden kilo’s aan serpentines en wattenbolletjes naar elkaar geworpen, zodat de volledige vloer van de zaal met een kleurige laag bedekt was.
Het speelgoed dat de kinderen van de Kerstman kregen werd in de maanden vooraf door een heel team ijverige collega’s allemaal in elkaar geknutseld.  Er waren dikwijls echte stukjes van vakmanschap bij.

5-03-2010 13_26_505-03-2010 13_21_05Er ontstond ook een postzegelverzamelaars vereniging, een quizploeg , een biljartclub en zeker niet te vergeten de “Voetbalclub A.W.W.”.  Deze laatste acteerde wel niet onder de vlag van de Vriendenkring om financiële redenen, want te kostelijk, ze werd rechtstreeks door de maatschappij gesponsord omdat ze toen ook uitkwamen in het “Verbond Antwerpen Handel” en moesten spelen tegen vele andere personeelsverenigingen uit de Antwerpse regio.
Spijtig ontstond er begin van de zestiger jaren, als gevolg van de enorme economische groei in onze regio, een gigantisch sociaal conflikt waardoor  tweedracht zich zaaide onder de medewerkers.  Dit conflict dat geleid werd door de vakbonden deinde spijtig genoeg ook uit in de personeelsvereniging en het ene na het andere personeelslid nam ontslag uit de vereniging, nog sterker in de zuiderproductie.  Het gevolg was dat een aantal clubs hun activiteiten staakten en de personeels-feesten moesten verhuizen naar een bovenzaaltje in de Vestingstraat waar tegen het einde van dat decennia nog hooguit een vijftigtal mensen kwamen opdagen.

Gelukkig veranderde er in de periode 1968-1970 zeer veel.  Een opeenvolging van belangrijke wijzigingen in leiding van A.W.W. ingevolge het plotse overlijden van de Voorzitter van de Raad van Bestuur de Heer Piet Brusseleers die vervangen werd door Raymond Derinne – het onverwachte overlijden van de toenmalige D.G. Schroyers die opgevolgd werd door Jan Dirickx, alsook de wijzigingen in het voorzitterschap van de beide syndicale organisaties ingevolge pensionering.  Als extra nam Jan Dirickx het initiatief om de personeelsvereniging in 1970 nieuw leven in te blazen en alzo stelde hij Clement Adam aan als voorzitter.

Adam wilde snel breken met alle misverstanden en onverdraagzaamheden en kwam met het idee om een nieuwe naam voor de personeelsvereniging te creëren, het anagram “Persawa”.  Tegelijkertijd stonden we voor de deur van het 25-jarig bestaan hetgeen tot een enorm feest moest verheven worden.

5-03-2010 13_27_59Plots diende een jonge groep geïnteresseerde collega’s zich aan om deel uit te maken van het Hoofdbestuur en ontstond er parallel een nieuwe orde onderafdelingen als : de basketploeg op het Conincpleintje , de schuttersvereniging, het volleybalteam, onze camping De Watertoren te Berendracht onder de vleugels van Charles Seyen en zijn camping team, de vijf voetbalploegen in diverse afdelingen die een jaarlijks onderling tornooi speelden, de afdeling gepensioneerden onder het voorzitterschap van Flor D’Ardenne samen met August Noé die alzo hun personeelsvereniging een langer leven konden toebedelen.  In die periode ontstond ook de “Visserclub A.W.W.” onder leiding van Sylvain Bruyninckx en Maurice Sels, welke in de eerste jaren geen rechtstreekse onderafdeling waren van Persawa.  Deze nieuwe wind, nieuwe groeiende solidariteit en een aanbod aan nieuwe activiteiten zorgde er voor dat op vrij korte tijd alle A.W.W-ers terug Persawa-lid werden en bereikten we al gauw de 98 % van alle actieve personeelsleden.  Ook bemerkten we dat de beste communicatie met de leden via de echtgenote kon gebeuren.

Het is daarom dat Jean Van Hoyweghen het driemaandelijks personeelstijdschriftje “Persaweetjes” lanceerde.  Dit tijdschrift evolueerde in de loop der jaren van een simpel gestencild blaadje tot een offsetboekje, dan in kle ur en tenslotte onder D.G. Gaston Merckx tot een duo tijdschrift met zowel A.W.W. als Persawa nieuws, opgeluisterd met veel foto’s.  Spijtig dat in 2002 om budgettaire redenen onze vertrouwde Persaweetjes werd afgevoerd.  Gelukkig heeft men, de toen gecreëerde leemte, daarna  ingezien en is heden het “Knipoogje” deels in de plaats gekomen.

In 1971 werd het 25-jarig bestaan v an de personeelsvereniging gevierd.  Dit was een ongelooflijke organisatie met voetbaltornooien, basketbalwedstrijd, volleybaltornooi, quiz, biljarthandicap, open schutterswedstrijd, een tienkamp op de camping, judo demonstratie, kleurenwedstrijd voor de kinderen, fotowedstrijd voor de volwassenen en dat alles monde tenslotte uit in een groot feest in het Peerdsbos met optredens van Gaston Berghmans en Leo Martin en het dansorkest van Lou Roman.

skiOnze Persawa bleef groeien, want in de jaren daarna kenden we door Robert Cass de geboorte van de skiclub op Ruggeveld, de tennisclub met Walter Van Goethem aan het roer, die later ook squach aan hun programma toevoegden.

Ook de cumputerclub o.l.v. Dirk Van Hoydonck en niet te vergeten de surfclub op het spaarbekken van Broechem, zelfs zeehengelen werden opgericht.  Een topper waren vast en zeker de verschillende autoralley’s die opgesteld en ingericht werden door een team medewerkers van onze informatica-afdeling.  Daarnaast werd ook een aantal jaar geijverd voor samenwerking tussen Persawa en de Personeelsvereniging Pidpa met volleybal, quiz, stadswandelingen, kaartprijskampen e.d. maar na meerdere aaneensluitende winnings door Persawa viel het enthousiasme bij de partner stil.

Omdat A.W.W. opeenvolgend met Jan Dirickx het voorzitterschap opnam van Belgaqua, Eureau en zelfs I.W.S.A., ontstonden er ook eerst de tornooien tussen de Belgische waterleidingbedrijven en later tussen de Europese waterleidingbedrijven, waar ons voetbalelftal de Belgische kleuren verdedigde in o.a. Londen, Parijs, Berlijn, Turijn en Amsterdam en natuurlijk ook hier bij ons als gastheer.

5-03-2010 13_25_54 5-03-2010 13_24_38autoloze zondag

koninklijkeBegin 2000 verkreeg, door de aanvraag van Willy Dierckx, onze Voetbalclub A.W.W. zelfs de titel “Koninklijke” toebedeeld.  Spijtig dat enkel jaren later de spelersgroep dermate werd uitgedund dat ze de competitie moesten vaarwel zeggen.

 

Als jongste club werd het totale aanbod afgerond door de bowlingclub in Antwerp bowling.  Verder werden de activiteiten van onze gepensioneerden uitgebreid met wekelijks kaarten en biljarten, de maandelijkse daguitstappen en tenslotte als nieuwste hype de petanque o.l.v. Julien Andries.

Gaag willen we even hulde brengen aan alle gewezen voorzitters die steeds onze personeelsvereniging in goede banen hebben geleid, zijnde : de Heren “Baaske”Schroyers, Flor D’Ardenne, Clement Adam, Jos Van Alsenoy, Jan Ceulemans en Kris Verstraeten.

Nadat in de tweede helft van de tachtiger jaren ingevolge de arbeidsduurverkorting bij ons de “blauwe maandagen” werden in het leven geroepen ontstond de geweldige kans om jaarlijks een gezamenlijke dagactiviteit te organiseren.  Zo ging Persawa eerst alle waterleidingbedrijven bezoeken in België, Luxemburg en Nederland en na uitputting van deze kansen werd overgeschakeld op city-trips naar o.a. Brugge, Gent, Kortrijk en Brussel die werden gegidsd  door onze enthousiaste Jan Meheus.

Als kers op de taart kan hier zeker het “wadwandelen” in Zierikzee gerekend worden, waar wadend en ploeterend een strijd werd geleverd tegen de te snel opkomende tij.

In de loop der jaren bleven de Kerstfeesten aangroeien tot we in de Stadsfeestzaal Harmonie einde jaren tachtig de 299 kinderen verwelkomden en voorzagen van mooi speelgoed.  Tijdens vele jaren werden voor de ouders en grootoudes zelfs koopavonden georganiseerd, in de refters van Antwerpen en Walem, met een grote keuze aan speelgoed en boeken voor onder de kerstboom of met Sinterklaas.   Ook de jaarlijkse bals bleven uitbreiden zodat we zelfs ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan in 1996 een reuze “thema disco” organiseerden in de Stadsfeestzaal Harmonie die naast de prachtige decors opgeluisterd werd met vier podia rond de dansvloer waarop knappe danseressen de tonen van de stevige sound volgden.  Wilde je het wat rustiger dan kon je u terugtrekken in een gezellige “shill out”.
Ter gelegenheid van dit vijftigjarig bestaan werd zelfs door Persawa een Academische zitting gehouden waarop veel vooraanstaanden werden uitgenodigd, in het destijds nieuwe auditorium van Walem.
Ook worden ieder jaar de collega’s en hun echtgenote door Persawa gehuldigd voor hun 25, 35 jaar dienst of de op ruststelling met een gezellig dineetje.

Nog zes jaartjes geduld, in 2021, bestaat Persawa 75 jaar.  Hopelijk kunnen we dan allen nog eens van een reuze feest genieten.

Jean Van Hoyweghen

Foto-album

Print Friendly, PDF & Email
Jean Van Hoyweghen
Voorzitter onderafdeling Gepensioneerden bij Persawa Gepensioneerden
Als voorzitter van de onderafdeling Gepensioneerden van Persawa, probeer ik in overleg met de webmaster, zoveel mogelijk - voor onze leden - relevante informatie op de website te plaatsen. Verder verzorg ik de organisatie van de maandelijkse daguitstappen en/of meerdaagse trips voor onze gepensioneerden.

1
Reageer op dit artikel

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Patrick Recent comment authors

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
admin Persawa
Beheerder

Bijzonder interessant om dankzij dit stukje iets meer te weten te komen over de geschiedenis van de vereniging waarvan we nagenoeg allemaal deel uitmaken.
Bedankt voor deze bijdrage, Jean.